WELKOM BIJ TRAINTOSCORE.COM

een direct toepasbaar jeugdplan, waarbij uw jeugdtrainers worden (bij)geschoold

Om jeugdspelers te ontwikkelen stelt Train To Score een jeugdplan beschikbaar, en worden jeugdtrainers (bij)geschoold.  

In het jeugdplan krijgt iedere trainer de beschikking over allerlei voorbeeldoefeningen die passen bij de leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen. Daarmee kan iedere trainer een volwaardige training geven en direct starten met de ontwikkeling van jeugdspelers.

In de ontwikkeling staat het kind centraal, waarbij de trainer coacht in een begrijpelijke (kinder)taal. 

Door een aantal workshops worden jeugdtrainers op het gebied van leeftijdsspecifieke kenmerken, het overbrengen van complexe voetbaltermen aan kinderen en het zelfstandig ontwikkelen van passende oefenvormen (bij)geschoold. 

Gedurende het seizoen kunnen trainers bij het zelfstandig ontwikkelen van oefenvormen direct ondersteuning krijgen.

ENTHOUSIAST OM MEER TE HOREN? MELD U NU AAN VOOR DE GRATIS VIRTUELE RONDLEIDING OM DE METHODIEK TE ZIEN!

Het jeugdplan van Train To Score

Met het jeugdplan kan iedere trainer direct starten bij het ontwikkelen van uw jeugdspelers. Iedere trainer kan direct individuele ondersteuning krijgen.

In het jeugdplan heeft iedere leeftijdscategorie een eigen speelwijze. Een speelwijze is een verzameling uitgangspunten van een manier van voetballen (binnen het aanvallen, omschakelen naar verdedigen, verdedigen en omschakelen naar aanvallen), om daarmee wedstrijden te winnen. Binnen de jeugdopleiding van Train To Score worden deze uitgangspunten intenties genoemd. 

Voor alle intenties stelt Train To Score direct voorbeeldoefeningen beschikbaar die passen bij de leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen (fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch). 

In de voorbeeldoefeningen zijn alle complexe coachopmerkingen vertaald in een begrijpelijke (kinder)taal. 

Leerdoelen zijn daarbij afgestemd op de ontwikkeling van kinderen, en volgen elkaar in een logische volgorde op. 

Junior Football Team Embracing

TRAINTOSCORE.COM

Volwaardig jeudgplan (inclusief voorbeeldoefeningen, speelwijzen en trainingsschema)

Integratie universele voetbaltermen (in kindertaal, toepasbaar tijdens trainingen en wedstrijden)

Iedere trainer kan direct een volwaardige training geven

In de leeftijdseigen speelwijzen staan de leeftijdsspecifieke ontwikkeling van een kind altijd centraal

Ter ontwikkeling van de trainers: drie terugkerende workshops per seizoen

Plezier is altijd onderdeel van de ontwikkeling

Ondersteuning bij het ontwikkelen van trainingen

Feedback op eigen ontwikkelde training(en)

ONZE METHODISCHE UITGANGSPUNTEN

Closeup image of natural green grass soccer field

Speelwijze

 • Door rekening te houden met het aantal spelers en de leeftijdsspecifieke verschillen heeft iedere leeftijdscategorie een eigen speelwijze.

  Onze aanvallende intenties zijn erop gericht zo snel mogelijk vooruit spelen. Spelers willen wij voor de bal krijgen om afspeelmogelijkheden vooruit te creëren en doelpunten te scoren.

  Om doelpunten te voorkomen maken wij de ruimte rondom de bal zo snel mogelijk klein. Onze verdedigende intenties zijn erop gericht de bal zo snel mogelijk te veroveren en tegendoelpunten voorkomen.
Group Of Female High School Students Playing In Soccer Team

Teamorganisatie

 • Sommige leeftijdscategorieën spelen met minder dan elf spelers. Iedere teamorganisatie binnen een speelwijze is dan afgeleid van een elftal.
Soccer player dribbling through cones

Oefenvormen

 • Iedere trainer kan direct een volwaardige en passende training geven.

  Voor alle intenties uit de leeftijdseigen speelwijze zijn voorbeeldoefeningen beschikbaar.

  Alle voorbeeldoefeningen zijn afgestemd op de leeftijdsspecifieke kenmerken.

  Bij alle voorbeeldoefeningen zijn coachopmerkingen vertaald in een begrijpelijk (kindertaal).

  Iedere trainer kan bij het zelfstandig ontwikkelen van oefenvormen individueel worden ondersteund.
Football Coach

Voetbaltermen

 • De universele en (voor kinderen) begrijpelijke voetbaltermen zijn volledig geïntegreerd in het jeugdplan.

  Voetbaltermen zijn vertaald in kindertaal.

  De voetbaltermen worden volgens een logische opbouw aangeleerd.
calendar and a pencil

Trainingsschema

 • Alle intenties uit een speelwijze worden volgens een trainingsschema afwisselend getraind.

  De trainer heeft een bepalende stem over de volgorde en het toepassen van het trainingsschema.

WAT ZE ZEGGEN OVER TRAINTOSCORE.COM

Train To Score geeft allerlei handreikingen om vanuit verschillende situaties goede trainingen te geven. De methodiek is compleet, eenvoudig toepasbaar en hanteert voor iedereen een logische opzet. Als toegift wordt de trainer geholpen bij de uitleg richting de kinderen. 
Ruud Kosters (trainer O9-2)
GRC Groningen

WAT ZE ZEGGEN OVER TRAINTOSCORE.COM

Train To Score is een uitstekend en nuttig instrument om een gestructueerde voetbalvisie binnen iedere voetbalclub te krijgen. Het jeugdplan helpt alle jeugdtrainers en jeugdspelers te ontwikkelen.
Matthias Maurer
FC Emmen

WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR

ONS PAKKET

ABONNEMENT

Onze abonnementsprijs is afhankelijk van het aantal jeugdteams van uw voetbalclub.

Wij komen graag met u in contact om onze dienstverlening te bespreken.

LAATSTE NIEUWS

Development starts when you dare to looking beyond your own border. Train To Score goes international. 

Welcome Ballymacash Rangers (Lisburn, Noord-Ierland). 

(George) Best choice to make.

EMAIL

joost@traintoscore.com

BEL ONS NU

+31 612102857

ADRES

Traintoscore.com
Entinge 34
9472 XK Zuidlaren

Copyright 2020 – Traintoscore.com
Uitgegeven in eigen beheer

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.