WELKOM BIJ TRAINTOSCORE.COM

een direct toepasbaar jeugdplan, waarbij uw jeugdtrainers worden (bij)geschoold.

Om jeugdspelers te ontwikkelen stelt Train To Score een jeugdplan beschikbaar en worden jeugdtrainers (bij)geschoold.  

In het jeugdplan krijgt iedere trainer de beschikking over allerlei voorbeeldoefeningen die passen bij de leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen. Daarmee kan iedere trainer een volwaardige training geven en direct starten met de ontwikkeling van jeugdspelers. Het is ook mogelijk onze (bij)scholing af te stemmen op uw eigen jeugd- en/of technisch beleidsplan.

In de ontwikkeling staat het kind centraal, waarbij de trainer coacht in een begrijpelijke (kinder)taal. 

Door een aantal workshops en persoonlijke begeleiding worden jeugdtrainers (bij)geschoold. De (bij)scholing is gericht op de leeftijdsspecifieke kenmerken, het overbrengen van complexe voetbaltermen aan kinderen en het zelfstandig ontwikkelen van passende oefenvormen. De scholing is erkend door de KNVB en levert uw (jeugd)trainers 4 trainerslicentiepunten op.

Gedurende het seizoen krijgen trainers wekelijks ondersteuning bij het zelfstandig ontwikkelen van oefenvormen.

 

ENTHOUSIAST OM MEER TE HOREN? MELD U NU AAN VOOR DE GRATIS VIRTUELE RONDLEIDING OM DE METHODIEK TE ZIEN!

Het jeugdplan van Train To Score

Met het jeugdplan kan iedere trainer direct starten bij het ontwikkelen van uw jeugdspelers. Iedere trainer kan direct individuele ondersteuning krijgen.

In het jeugdplan heeft iedere leeftijdscategorie een eigen speelwijze. Een speelwijze is een verzameling uitgangspunten van een manier van voetballen (binnen het aanvallen, omschakelen naar verdedigen, verdedigen en omschakelen naar aanvallen), om daarmee wedstrijden te winnen. Binnen de jeugdopleiding van Train To Score worden deze uitgangspunten intenties genoemd. 

Voor alle intenties stelt Train To Score direct voorbeeldoefeningen beschikbaar die passen bij de leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen (fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch). 

In de voorbeeldoefeningen zijn alle complexe coachopmerkingen vertaald in een begrijpelijke (kinder)taal. 

Leerdoelen zijn daarbij afgestemd op de ontwikkeling van kinderen, en volgen elkaar in een logische volgorde op. 

Junior Football Team Embracing

TRAINTOSCORE.COM

Volwaardig jeugdplan (inclusief voorbeeldoefeningen, speelwijzen en trainingsschema)

(Bij)scholingen afstembaar op uw eigen jeugd- en/of technisch beleidsplan

Integratie universele voetbaltermen (in kindertaal, toepasbaar tijdens trainingen en wedstrijden)

Iedere trainer kan direct een volwaardige training geven

In de leeftijdseigen speelwijzen staan de leeftijdsspecifieke ontwikkeling van een kind altijd centraal. Plezier is altijd een onderdeel van de ontwikkeling

Ter ontwikkeling van de trainers: gedurende het seizoen drie terugkerende workshops en wekelijkse persoonlijke begeleiding

Ondersteuning bij het ontwikkelen van trainingen

Feedback op eigen ontwikkelde training(en)

KNVB erkende (bij)scholing: 4 trainerslicentiepunten

ONZE METHODISCHE UITGANGSPUNTEN

Closeup image of natural green grass soccer field

Speelwijze

Group Of Female High School Students Playing In Soccer Team

Teamorganisatie

Soccer player dribbling through cones

Oefenvormen

Football Coach

Voetbaltermen

calendar and a pencil

Trainingsschema

WAT ZE ZEGGEN OVER TRAINTOSCORE.COM

Train To Score helpt ons enorm in het verder ontwikkelen en implementeren van onze spelprincipes. De sessies zorgen voor nog meer inhoudelijke gesprekken over voetbal, hierdoor ontwikkelen wij ons allemaal.
Tonnie Meijer
DVC Appingedam

WAT ZE ZEGGEN OVER TRAINTOSCORE.COM

Train To Score is een praktisch toepasbaar instrument om onze trainingen naar een hoger niveau te tillen. Het is compleet, toepasbaar en het 'spreekt de taal van de trainers'. Het helpt onze spelers zich verder te ontwikkelen.
Mark Leeflang
ASV Dronten

WAT ZE ZEGGEN OVER TRAINTOSCORE.COM

Train To Score geeft allerlei handreikingen om vanuit verschillende situaties goede trainingen te geven. De methodiek is compleet, eenvoudig toepasbaar en hanteert voor iedereen een logische opzet. Als toegift wordt de trainer geholpen bij de uitleg richting de kinderen. 
Ruud Kosters (trainer O9-2)
GRC Groningen

WAT ZE ZEGGEN OVER TRAINTOSCORE.COM

Train To Score is een uitstekend en nuttig instrument om een gestructueerde voetbalvisie binnen iedere voetbalclub te krijgen. Het jeugdplan helpt alle jeugdtrainers en jeugdspelers te ontwikkelen.
Matthias Maurer
FC Emmen

WAT ZE ZEGGEN OVER TRAINTOSCORE.COM

Very well designed youth training plans with detailed approach and practices from u7-u19. The philosopy will ensure your players learn and develop in the correct way.
Phil Melville
Irish Football Association

WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR

ONS PAKKET

ABONNEMENT

Onze abonnementsprijs is afhankelijk van het aantal jeugdteams van uw voetbalclub.

Wij komen graag met u in contact om onze dienstverlening te bespreken.

EMAIL

joost@traintoscore.com

BEL ONS NU

+31 612102857

ADRES

Traintoscore.com
Entinge 34
9472 XK Zuidlaren

Copyright 2020 – Traintoscore.com
Uitgegeven in eigen beheer

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.